CHAMP!

Last updated: Nov 4, 2019  |  608 จำนวนผู้เข้าชม  |  FOC GIRLS

CHAMP!

สาวเปรี้ยวสุดชิค มิ้นท์ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล เธอทำให้หนุ่มๆหัวใจละลายมาแล้ว ล่าสุดเธอฝากผลงานไว้กับเสียงหวานๆในเพลง พบเธอก่อน เราจะพาคุณไปรู้จักตัวตนของเธอมากขึ้น ด้วยบทสัมภาษณ์และแฟชั่น เซ็ทนี้