เอ็มจี ผนึกกำลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความมั่นใจ พร้อมส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

Last updated: 2019-11-04  |  334 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอ็มจี ผนึกกำลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความมั่นใจ  พร้อมส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริม  เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเอ็มจี รวมถึงตู้ชาร์จที่จะติดตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ โดย PEA ได้เตรียมความพร้อมรองรับรถ EV และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าและในครัวเรือน และเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเอ็มจีในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้รองรับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าตามครัวเรือนที่จำเป็น รวมถึงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น PEA จะส่งข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ที่มีอยู่เดิม 11 แห่งและที่จะติดตั้งเพิ่ม 62 แห่งให้เอ็มจี ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเอ็มจี ที่มีระบบ  i-SMART จะสามารถค้นหาและนำทางไปสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ได้ เช่นเดียวกัน เอ็มจี ก็จะให้ข้อมูลตู้ชาร์จของเอ็มจี เพื่อให้ผู้ใช้ PEA VOLTA ซึ่งเป็น Platform ของ PEA จะสามารถค้นหาตู้ชาร์จของเอ็มจี ได้เช่นเดียวกัน และด้านการส่งเสริมและให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้าทั้งแก่บุคลากรและตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนลูกค้าของเอ็มจีซึ่ง PEA เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันระหว่างภาคพลังงานและภาคยานยนต์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนัก และกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป”


ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า  “เอ็มจีเปิดตัว NEW MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของเอ็มจีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์พลังงานทดแทนตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นรถที่โดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพ สมรรถนะ ความอัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำให้การใช้งานรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ “ง่าย” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมียอดจองสะสมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คัน”

“ด้วยแนวคิดที่จะทำให้การใช้งานรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ “ง่าย” สำหรับคนไทยทุกคน และส่งเสริมให้มีการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศไทย เราจึงเดินหน้าสร้างระบบนิเวศของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Ecosystem) ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งผมเชื่อว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่จะขยายโอกาส สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และกระตุ้นให้เกิดกระแสความนิยมใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างระบบนิเวศของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมรมยานยนต์ไทยได้เป็นอย่างดี”

สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงในครั้งนี้ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่

·  ด้านความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า การติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานและการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในที่พักอาศัย พร้อมการบำรุงรักษา ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเอ็มจีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

·  ด้านการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้าของ PEA พร้อมเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 11 เครื่อง และกำลังขยายเพิ่มอีก 62 แห่ง ให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการ i-SMART ของเอ็มจี เพื่อรองรับและสร้างความสะดวกสบายในการค้นหาสถานีชาร์จไฟฟ้า

·  ด้านการส่งเสริมและให้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานเอ็มจีและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกเหนือจากการร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วที่ผ่านมาเอ็มจียังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถทั้งการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่โชว์รูมของเอ็มจี ทั้ง110 แห่งทั่วประเทศ และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของรถยนต์ NEW MG ZS EV ได้ง่ายขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษทั้งฟรี MG HOME CHARGER พร้อมค่าติดตั้ง และการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี แบบไม่จำกัดระยะทาง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้อีกด้วย”