เบนท์ลี่ย์ประเทศไทยร่วมกับทาง SC Assect จัดกิจกรรม สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “คฤหาสน์หรู คู่ Bentley ”

Last updated: 2019-11-04  |  559 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เบนท์ลี่ย์ประเทศไทยร่วมกับทาง SC Assect จัดกิจกรรม สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “คฤหาสน์หรู คู่ Bentley ”

เพื่อตอกย้ำประสบการณ์อนัเหนอืระดับตามแบบฉบบั Exclusive แหง่สังคมของผู้มีวิสัยทัศน์ ทางเบ้นท์ลี่ย์จ์ึงขอเชิญทา่นสัมผัสกับ Bentley Bentayga Diesel V8 - SUV for everyday use อัครยนตกรรมขมุพลังดีเซลสดุหรูรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ ของยานยนตส์ายพันธ์อังกฤษ

ความแรงที่มาพร้อมความประหยัด กับกจิกรรม Test drive สุดเอ็กซ์คลูซีฟ Bentayga เครื่องยนต์ดีเซลที่ให้สมรรถนะชั้นเลิศที่ควบคู่กับ ความสง่างาม ด้วยเครื่องยนต์ V8 triple-charged ขนาดความจุ 4.0 ลิตร 32 วาลว์ รุ่นใหมล่าสุด พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี ล้ำอนาคต ให้พละกำลัง 435 แรงม้า

นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดยุคใหม่ คือปัจจัยที่ช่วยให้ Bentayga Diesel มีอัตราการปลอ่ยไอเสีย CO2 ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทีบกับรถยนต์ Bentley รุ่นอื่นๆ เช่นเดียวกับระยะการเดินทางสงูสุดที่ไปได้ไกลเกินกว่า 1,000 กิโลเมตร (621 ไมล์) ผู้ขับขี่สามารถเดินทางจาก กรุงเทพไปยังภเูก็ตได้ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงหนึ่งถังเท่านั้น